Over Expedition Uganda - Expedition Uganda

Over Expedition Uganda

Een grensoverschrijdende leerervaring voor onderwijsprofessionals

Voor iedereen die werkzaam is in het onderwijs, die wil investeren in de ontwikkeling van zijn of haar persoonlijk leiderschap en die tegelijk wil bijdragen aan beter onderwijs voor meisjes in Uganda, organiseren B&T en Plan Nederland Expedition Uganda. Een unieke manier om effectief te werken aan uw eigen leiderschap én aan beter onderwijs in Uganda.

Expedition Uganda:

een ervaring die uw horizon verbreedt en uw wereld verrijkt

  • Deelnemen aan Expedition Uganda betekent ervaringen opdoen die je nooit meer loslaten. Na de Expedition zult u op een andere manier in het leven staan en bepaalde keuzes anders maken.
  • Deelnemen aan Expedition Uganda is geen ‘plezierreisje’. U zult zichzelf tegenkomen, uw eigen grenzen beter leren kennen en u uitgedaagd voelen om die te verleggen.
  • Deelnemen aan Expedition Uganda is bij uitstek een teaminspanning. De voor ons ongewone omstandigheden en de indrukwekkende ervaringen die u opdoet, vragen veel van het team en de onderlinge samenwerking.
  • Tijdens Expedition Uganda ontwikkelt u uw persoonlijke leiderschap en persoonlijke effectiviteit. Na uw deelname beschikt u over een veel groter persoonlijk handelingsrepertoire in ingewikkelde omstandigheden.
Stuur mij meer informatie

Voor wie?

Expedition Uganda is bedoeld voor Nederlandse  onderwijsprofessionals

  • die willen werken aan de ontwikkeling van hun  persoonlijk leiderschap;
  • die tegelijk willen bijdragen aan onderwijs voor  meisjes in Uganda;
  • die open staan voor een compleet nieuwe ervaring;
  • die beschikken over een voldoende beheersing van de Engelse taal.

Met wie?

Expedition Uganda is een gezamenlijk initiatief van B&T en Plan Nederland. Plan Nederland maakt deel uit van Plan International, een van de grootste ngo’s ter wereld, die zich richt op duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden. Plan werkt aan duurzame armoedebestrijding en betere levensomstandigheden voor kinderen in ontwikkelingslanden, met speciale aandacht voor gelijke rechten en kansen voor meisjes. Plan voert kindgerichte gemeenschapsprojecten uit in 51 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Plan komt wereldwijd op voor de rechten van kinderen en een betere naleving van het Verdrag voor de Rechten van het Kind.

Wat gaan we in
Uganda doen?

Tijdens onze reis naar Uganda (in module 3 van de Expedition) gaan we ter plekke aan het werk in en met het lokale onderwijs. We focussen daarbij op de software van het onderwijs. Human capacity building heet dat. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan het versterken van de vaardigheden van docenten, schoolleiding, bestuurders en inspecteurs en aan verbetering van de leerlinggerichtheid van het onderwijs, via bijvoorbeeld differentiatie, leerlingenparticipatie en een betere loopbaanoriëntatie. Want daar zijn we goed in en dat is nodig.

Investeren in human capacity building doen we alleen op plekken waar de hardware al aanwezig is. Daar is dat immers het meest effectief. Het betekent echter niet dat we scholen waar geen sanitair is, waar docenten en leerlingen onvoldoende te eten hebben of waar geen gebouw beschikbaar is niet steunen. Want met de opbrengsten van de Expedition kunnen we steeds meer scholen helpen om te verbeteren, zowel in software als in hardware. Daarvoor hebben we het Expedition Fund in het leven geroepen.

Hoe zorgen we voor een
duurzame bijdrage?

Expedition Uganda heeft geen winstoogmerk. De opbrengsten van elke Expedition storten we (na aftrek van de kosten) in het Expedition Fund. We gebruiken deze bijdrage om de betrokken Ugandese scholen van budget te voorzien om de verbeterplannen en activiteiten die we tijdens ons verblijf in Uganda ontwikkelen, ook daadwerkelijk uit te voeren. Zo helpen we de scholen concreet en duurzaam een stap vooruit.

Daarnaast wordt het Expedition Fund ingezet om te investeren in de hardware van (omliggende) scholen, zodat ook zij kunnen aansluiten bij toekomstige edities van Expedition Uganda. Het Expedition Fund wordt beheerd door Plan. Na elke reis nemen twee deelnemers zitting in het bestuur van het fonds. Zij adviseren, in afstemming met Plan Nederland, over de bestemming van de middelen. Zo blijven we duurzaam bijdragen aan het onderwijs in de armste gebieden van Uganda, óók als onze deelnemers daar niet lijfelijk aanwezig zijn.

 

Bekijk het programma

Route & Locatie